Raad van Toezicht

Naast het bestuur bestaat de verenigingsstructuur van JFAS uit de volgende organen: de Raad van Toezicht (RvT) en de Algemene Ledenvergadering (ALV). De Raad van Toezicht houdt toezicht op en staat het bestuur met raad bij. De Raad toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de vereniging in relatie tot haar doelstelling. De Raad van Toezicht vervult de rollen van klankbord en adviseur voor het bestuur onder meer door te reageren op voorstellen, ideeën en vragen van het bestuur; het bestuur te wijzen op lacunes met betrekking tot de besturing en uitvoering van het beleidsplan en hier suggesties voor te doen; interne en externe ontwikkelingen te signaleren naar de bestuurder. Ook voert de Raad vertrouwelijke evaluatiegesprekken met alle bestuurders. De Raad is voor haar informatievoorziening afhankelijk van het bestuur, en de leden van de vereniging. Mocht jij als lid een suggestie, opmerking, of advies hebben voor het bestuur en/of de raad, kan je gerust een mailtje sturen naar rvt@jfas.com

Raad van Toezicht 2023/2024

Willem van der Mierden

Functie: Voorzitter
Dossier: Compliance & de AJB
JFAS-cv: Voorzitter 110e bestuur (2020/2021)

Dirk Dekker

Functie: Secretaris & Vicevoorzitter
Dossier: JFAS-samenvattingen & AJB
JFAS-cv: Raad van Advies en diverse commissies

Mr. drs. Wilbert Nieuwenhuijzen

Belastingadviseur/btw-specialist te Almere

Universitair docent UvA

Raadsheer-plv bij het Gerechtshof Den Haag

Fiscaal auteur/redacteur (SDU, Kluwer, etc.)

Jorrit Jans

Fiscaal jurist/Kennismanager bij UHT

Dossier: Vertrouwenspersoon

Partners